ลูกค้า SOdA PrintinG สามารถเช็คสถานะสินค้าได้จาก Tracking Number โดย พิมพ์ชื่อผู้รับ

ไปเว็บ ไปรษณีย์ไทย(EMS) ไปเว็บ Kerry
* หากสินค้าเสียหายระหว่างจัดส่งลูกค้าไม่ต้องเซ็นรับ